Viden

Rapporter: Her finder du ny viden, tal og forskellige temarapporter om børn som pårørende i familier med psykisk sygdom, som er produceret i ’Spørg Mere – så fylder det mindre’ partnerskabet.

Rapport, Opsporing af pårørende børn til patienter i voksenpsykiatrien

Rapport: Opsporing af pårørende børn til patienter i voksenpsykiatrien

Der er behov for en ensartet og systematisk tilgang til børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom.

Rapport: Menneskelige og økonomiske omkostninger – når børn vokser op i familier med psykisk sygdom

Børn af forældre med psykisk sygdom lever med større belastninger end deres jævnaldrende. Det viser en ny rapport.

Rapport: Fordomme rammer børnene
– når der er psykisk sygdom i
familien

Rapporten dykker vi ned i de fordomme, som rammer familier, der lever med psykisk sygdom, og hvordan fordommene påvirker børnene.

De oversete børn: Børn af forældre med psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har brug for

Rapporten undersøger trivslen blandt børn af forældre med psykisk sygdom og peger på konkrete anbefalinger til at hjælpe børnene.

Rapport: Spørg mere – så fylder det mindre

Temarapport om børn og unge, der vokser op med en mor eller far med en psykisk sygdom. Læs metode-bilag til temarapporten her (PDF).

Hvad er problemet?

  • I Danmark vokser ca. 310.000 børn i alderen 0-18 år op i familier, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom eller et misbrug. Det svarer til omkring 25% af børnene i denne aldersgruppe.

  • Op mod 70% af disse børn modtager ingen hjælp.1

  • Mere end halvdelen af de børn, der har en forælder med alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar, svær depression), bliver selv syge senere i livet..2

  • Børn af forældre med psykisk sygdom trives dårligere end andre børn på stort set alle parametre. En større andel oplever psykisk mistrivsel som selvmordstanker, selvskade og lav livstilfredshed.3

  • En undersøgelse af 11.000 danske børn og unge viser at børn, der har forældre med psykisk sygdom har en generel lavere trivsel og føler sig ofte ensomme, stressede og irritable.4

  • Ca. 20% af forældrene taler ikke med nogen om, at én i familien lider af en psykisk sygdom.

  • Vigtigt: ikke alle børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom mistrives!

1 Psykiatrifonden, 2019: ”Undersøgelse af forekomst af psykisk sygdom blandt forældre til børn i alderen 0-18 år”.

2 Rasic D et al, 2014: ”Risk of Mental Illness in Offspring of Parents with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Family High-Risk Studies”, Schizophrenia Bulletin 40(1):28-38.

3 Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge som pårørende og efterladte (sdu.dk)

4 Jørgensen SE et al, 2019: “Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge som pårørende og efterladte”, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Mere end halvdelen af
børn til forældre
med psykisk sygdom,
udvikler selv en
psykisk lidelse.2