Viden

Rapporter

Her finder du ny viden, tal og forskellige temarapporter om børn som pårørende i familier med psykisk sygdom, som er produceret i ’Spørg Mere – så fylder det mindre’ partnerskabet.

Rapport: Spørg mere – så fylder det mindre

Temarapport om børn og unge, der vokser op med en mor eller far med en psykisk sygdom. Læs metode-bilag til temarapporten her (PDF).

Hvad er problemet?

  • I Danmark vokser ca. 310.000 børn i alderen 0-18 år op i familier, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom eller et misbrug. Det svarer til omkring 25% af børnene i denne aldersgruppe.

  • Op mod 70% af disse børn modtager ingen hjælp.1

  • Halvdelen af børn til forældre med psykisk sygdom, udvikler selv en psykisk lidelse (skizofreni, bipolar lidelse eller svær depression).2

  • En undersøgelse af 11.000 danske børn og unge viser at børn, der har forældre med psykisk sygdom har en generel lavere trivsel og føler sig ofte ensomme, stressede og irritable.3

  • Ca. 20% af forældrene taler ikke med nogen om, at én i familien lider af en psykisk sygdom.

  • Vigtigt: ikke alle børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom mistrives!

1 Psykiatrifonden, 2019: ”Undersøgelse af forekomst af psykisk sygdom blandt forældre til børn i alderen 0-18 år”.

2 Rasic D et al, 2014: ”Risk of Mental Illness in Offspring of Parents with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Family High-Risk Studies”, Schizophrenia Bulletin 40(1):28-38.

3 Jørgensen SE et al, 2019: “Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge som pårørende og efterladte”, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Halvdelen af
børn til forældre
med psykisk sygdom,
udvikler selv en
psykisk lidelse.2