Viden

Hvad er problemet?

  • I Danmark vokser ca. 310.000 børn i alderen 0-18 år op i familier, hvor enten mor eller far har en psykisk sygdom eller et misbrug. Det svarer til omkring 25% af børnene i denne aldersgruppe.

  • Op mod 70% af disse børn modtager ingen hjælp.1

  • Halvdelen af børn til forældre med psykisk sygdom, udvikler selv en psykisk lidelse (skizofreni, bipolar lidelse eller svær depression).2

  • En undersøgelse af 11.000 danske børn og unge viser at børn, der har forældre med psykisk sygdom har en generel lavere trivsel og føler sig ofte ensomme, stressede og irritable.3

  • Ca. 20% af forældrene taler ikke med nogen om, at én i familien lider af en psykisk sygdom.

  • Vigtigt: ikke alle børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom mistrives!

1 Psykiatrifonden, 2019: ”Undersøgelse af forekomst af psykisk sygdom blandt forældre til børn i alderen 0-18 år”.

2 Rasic D et al, 2014: ”Risk of Mental Illness in Offspring of Parents with Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Family High-Risk Studies”, Schizophrenia Bulletin 40(1):28-38.

3 Jørgensen SE et al, 2019: “Trivsel og hverdagsliv blandt børn og unge som pårørende og efterladte”, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Halvdelen af
børn til forældre
med psykisk sygdom,
udvikler selv en
psykisk lidelse.2

Rapporter

Her finder du ny viden, tal og forskellige temarapporter om børn som pårørende i familier med psykisk sygdom, som er produceret i ’Spørg Mere – så fylder det mindre’ partnerskabet.
Rapport: ”Spørg mere – så fylder det mindre


Temarapport om børn og unge, der vokser op med en mor eller far med en psykisk sygdom. Læs metode-bilag til temarapporten her (PDF).

Download