Ny rapport:
Opsporing af pårørende børn til
patienter i voksenpsykiatrien

Der er behov for en ensartet og systematisk tilgang til børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom.

I Danmark lever omkring 310.000 børn med forældre med psykisk sygdom. Det er en særlig udsat børnegruppe, som er i markant øget risiko for mistrivsel, og som har sværere opvækstvilkår end deres jævnaldrende.

Alligevel får de fleste børn af forældre med psykisk sygdom ingen hjælp til at håndtere deres situation.

Rapporten afdækker, at der ikke sker en ensartet og systematisk screening i voksenpsykiatrien for at opspore børnene. Ofte fortæller børnene heller ikke selv om de problemer, deres opvækst medfører.

Men der er stort potentiale i at opspore børnene og tilbyde relevant støtte, så de ikke ender i mistrivsel.

I rapporten dykker vi ned i, hvordan voksenpsykiatrien arbejder med opsporing af børn af forældre med psykisk sygdom. Det estimeres, at ca. 27.000 forældre var i kontakt med den danske voksenpsykiatri.

Det er en oplagt mulighed, at voksenpsykiatrien kan bidrage til at opspore de af patienternes børn, der har behov for hjælp. Men noget tyder på, at det sjældent sker.

“Det er ikke en del af den psykiatriske skole, der hvor jeg arbejder i hvert fald, sådan at tænke hele familien ind.”

Lotte, socialrådgiver på døgnafsnit

Læs rapporten her:

Rapport, Opsporing af pårørende børn til patienter i voksenpsykiatrien

Vi er et hus, hvor det går rigtig stærkt. Og det er også derfor, jeg ikke kan sige, at der ikke er patienter, der er indlagt her med børn, som man ikke når at få fat i. Fordi det går rigtig stærkt. Men vi gør vores ypperste.

Lone, socialrådgiver på døgnafsnit Spørg Mere-interview

Hvis vi begynder at presse på med noget om børnene, så er der nogle [patienter], der går i baglås, og så vil de ikke i behandling. Så mister de [fagpersonalet] den alliance, de har med patienten, som de har bygget op, så derfor kan der godt være modstand.

Anne, socialrådgiver i lokalpsykiatrien Spørg Mere-interview

Jeg synes også, der er mange forældre, som netop gerne vil adskille det. Som ikke vil involvere børnene for meget i deres sygdom.

Pia, sygeplejerske på åbent afsnit Spørg Mere-interview

Mine kollegaer er ikke altid opmærksomme på, at forældrenes psykiske sygdom påvirker børnene. Hvis patienten siger; ’nå, jamen mine børn, de trives’. Så tages det for gode varer. Men der ved jeg jo godt, at det ikke nødvendigvis er rigtigt. Og uanset hvad så er det vigtigt for børn at bearbejde forældrenes sygdom og få talt om deres tanker og følelser omkring det.

Bente, sygeplejerske i lokalpsykiatrien Spørg Mere-interview

Spørg Mere anbefaler

I voksenpsykiatrien møder personalet mange patienter, som er forældre til hjemmeboende børn. Det er en oplagt mulighed for, at voksenpsykiatrien kan bidrage til at opspore de af patienternes børn, der har brug for støtte.

Derfor er der behov for en ensartet og systematisk tilgang til:

  • at opspore børnene
  • at afdække, om børnene har brug for støtte
  • at sikre, at børnene tilbydes relevant støtte, når de har behov for det.

Partnerskabet bag ’Spørg mere – så fylder det mindre’ anbefaler derfor følgende:

1. Giv børnene ret til hjælp

Børn af forældre med psykisk sygdom skal have ret og adgang til hjælp. Det skal sikres gennem lovgivning og de tilhørende vejledninger, så ingen børn…

Børn af forældre med psykisk sygdom skal have ret og adgang til hjælp. Det skal sikres gennem lovgivning og de tilhørende vejledninger, så ingen børn tabes af systemet. Derfor anbefaler Spørg Mere, at sundhedsloven justeres med inspiration fra norsk lovgivning, så sundhedspersonalet i voksenpsykiatrien forpligtiges til at spørge til, om en patient har hjemmeboende børn. Det skal noteres i patientens journal, om der er blevet spurgt til børn, for at sikre børn med støttebehov opspores.

2. Støt børnene i deres familier

Børn, hvis forældre er i kontakt med voksenpsykiatrien, skal tilbydes pårørendevejledning og relevant støtte, hvis og når de har behov for det. Derfor anbefaler Spørg…

Børn, hvis forældre er i kontakt med voksenpsykiatrien, skal tilbydes pårørendevejledning og relevant støtte, hvis og når de har behov for det. Derfor anbefaler Spørg Mere, at alle regioner har målrettede<!–more–> tilbud til børnene og deres familier. Tilbuddene skal varetages af fagfolk med børnefaglige kompetencer og viden om, hvordan psykisk sygdom påvirker en familie. Tilbuddene skal være tilpasset det enkelte barns alder og behov.

3. Støt forældrene

Når forældre med psykisk sygdom er i kontakt med psykiatrien, skal de altid mødes med den indstilling, at de som alle andre ønsker at være…

Når forældre med psykisk sygdom er i kontakt med psykiatrien, skal de altid mødes med den indstilling, at de som alle andre ønsker at være bedst mulige forældre for deres børn. Forældrene har en meget stor betydning i børnenes liv og en meget stor indflydelse på deres udvikling. Derfor anbefaler Spørg Mere, at forældrene støttes i at løfte forældreopgaven bedst muligt.

Om rapporten

Rapporten er baseret på en juridisk udredning
om børn af forældre med psykisk sygdom
og deres rettigheder, udarbejdet af Michael
Gøtze og Stine Jørgensen, professorer ved Det
Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Den juridiske udredning er bestilt af Spørg
Mere og har til formål at afdække relevante regler
og retspraksis vedrørende børn som pårørende af
forældre med psykisk sygdom.

Udredningen kortlægger også internationale regler og relevant
lovgivning fra Norge og Sverige. Hertil
er der foretaget en skriftlig rundspørge til alle
regioner i Danmark samt foretaget interviews
med fagpersoner fra voksenpsykiatrien og forældre,
som har været i kontakt med voksenpsykiatrien.

Rapport, Opsporing af pårørende børn til patienter i voksenpsykiatrien