Spørg mere, glemmekassen

Hjælp børnene ud af glemmekassen!

Børns Vilkår og Psykiatrifonden stod torsdag 6. oktober 2022 klar på Christiansborg Slotsplads med en 4×6 meter stor glemmekasse og et opråb til politikerne om, at de skal huske de 310.000 børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom.

I Danmark vokser ca. 310.000 børn og unge op i familier, hvor enten deres mor eller far har en psykisk sygdom. Når børn vokser op med psykisk sygdom som ekstra familiemedlem, er støtte og omsorg afgørende. Både for nutiden, men også for fremtiden – og 7 ud af 10 af børnene får ikke tilbudt hjælp. Er det et barn, du kender?

Børn af forældre med psykisk sygdom trives dårligere end andre børn på stort set alle parametre. En større andel oplever psykisk mistrivsel som selvmordstanker, selvskade og lav livstilfredshed. Over halvdelen af de børn, hvis forældre har en svær psykisk sygdom, risikerer selv at få en psykisk sygdom, før de fylder 30 år. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper børnene ud af glemmekassen og sikrer dem hjælp i tide.

Hvad er løsningen?

Problemet skal løses på flere niveauer, og i Spørg Mere arbejder vi på at hjælpe de oversete børn på flere niveauer. Du kan også gøre en stor forskel for børnene – spørg fx din politikere, hvad de vil gøre for børnene.

I Spørg Mere mener vi, at der er behov for, at børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom, skal sikres følgende:

  1. Systematisk opsporing (der skal spørges til børnene, når en forælder er syg med psykisk sygdom)
  2. Målretttede tilbud om hjælp til børnene i kommunerne
  3. Ret og adgang til tilbuddene (børnene skal have ret til hjælp lige meget, hvor i landet de bor og lige meget hvor mange ressourcer forældrene har)
  4. Afstigmatisering af psykisk sygdom (vi skal nedbryde tabuet af psykisk sygdom, så det er nemmere at snakke åbent om)

Vi opfordrer derfor politikerne til at huske børn, der lever i familier med psykisk sygdom, når de skal prioritere psykiatrien efter valget. Hvad vil politikerne i dit nærområde gøre for at sikre børnene?

Vil du vide mere? Du kan finde vores nyeste viden og tal i vores forskellige temarapporter om børn som pårørende i familier med psykisk sygdom

Torsdag den 6. oktober blev der opsat en 4×6 meter stor glemmekasse på Christiansborg Slotsplads. Den var et opråb til politikerne om at prioritere de 310.000 børn, der vokser op som børn af forældre med psykisk sygdom.
For at se denne film skal du tillade Marketing cookies. Du kan også se filmen direkte på Vimeo

Billeder

Hvordan kan du hjælpe og støtte et barn?

Du kan blive en vigtig voksen i et barns liv og gøre en forskel! Uanset om du er familiemedlem, nabo, forælder til barnets ven, spejderleder eller gymnastiktræner, så er du en voksen i barnets liv, og har potentialet til at gøre en vigtig forskel for barnet. Nedenfor finder du en række gode råd til, hvordan du kan støtte et barn, som har forældre med psykisk sygdom. Simple spørgsmål og omsorg kan gøre en stor forskel. Og husk – du kan ikke gøre situationen værre, dit spørgsmål udspringer af omsorg, og man kan ikke give for meget omsorg!

Politiske anbefalinger

SPØRG MERE – GØR MERE

Børn, der vokser op med en far eller mor med psykisk sygdom, er ekstra sårbare. Sygdommen kan gøre det vanskeligt for familien at række ud efter hjælp til børnene, og børnene kan være svære at få øje på, fordi de ofte værner om deres forældre og skjuler problemerne for omverdenen. Børnene har brug for, at tabuet brydes – og for at de ikke selv har ansvaret for at række ud efter hjælp.

Partnerskabet bag indsatsen ’Spørg mere – så fylder det mindre’ anbefaler følgende:

Spørg til børnene

I voksenpsykiatrien og hos egen læge skal der altid spørges til, om patienter med psykisk sygdom har ansvar for børn. Voksenpsykiatrien i alle regioner skal opspore…

I voksenpsykiatrien og hos egen læge skal der altid spørges til, om patienter med psykisk sygdom har ansvar for børn. Voksenpsykiatrien i alle regioner skal opspore og hjælpe børn af forældre med psykisk sygdom. Det skal indarbejdes i systemet, så det for eksempel kan registreres som en klinisk aktivitet at spørge til børnene. Målet er at sikre, at der er fokus på børnene i familien, så familien både sammen og hver for sig får den hjælp og støtte, de har brug for.

Støt forældrene

Forældrene har en meget stor betydning i børnenes liv og meget stor indflydelse på deres udvikling. Forældre med psykisk sygdom er i kontakt med mange…

Forældrene har en meget stor betydning i børnenes liv og meget stor indflydelse på deres udvikling. Forældre med psykisk sygdom er i kontakt med mange fagpersoner, og de skal altid mødes med den indstilling, at de som alle andre ønsker at være de bedst mulige forældre for deres børn. Forældrene skal støttes i at løfte forældreopgaverne bedst muligt.

Bryd tavsheden om psykisk sygdom

Tavsheden om psykisk sygdom skal brydes. Psykisk sygdom er tabu i familier med psykisk sygdom, blandt fagfolk og i samfundet generelt. Tabuet gør det svært…

Tavsheden om psykisk sygdom skal brydes. Psykisk sygdom er tabu i familier med psykisk sygdom, blandt fagfolk og i samfundet generelt. Tabuet gør det svært at tale om sygdommen. Men det værste, man kan gøre som voksen, er ikke at sige noget – for børnene betaler prisen for de voksnes tavshed. Alle voksne kan gøre en forskel ved at tale åbent om psykisk sygdom og ved at spørge ind.

Støt børnene og deres familier

Børn af forældre med psykisk sygdom skal have ret til pårørendevejledning og relevant støtte. Alle kommuner skal have tilbud til børn og forældre i familier med…

Børn af forældre med psykisk sygdom skal have ret til pårørendevejledning og relevant støtte. Alle kommuner skal have tilbud til børn og forældre i familier med psykisk sygdom. Kommunerne skal hjælpe familierne med at tale om sygdommen – og med at høre og se, hvad sygdommen betyder for børnene. Pårørendevejledningen skal varetages af fagfolk med børnefaglige kompetencer og viden om, hvordan psykisk sygdom påvirker en familie.

Giv børnene ret til hjælp

Børnenes ret og adgang til hjælp skal sikres gennem lovgivning. Børn af forældre med psykisk sygdom har forskellige vilkår og forskellige behov. Vejledning og støtte…

Børnenes ret og adgang til hjælp skal sikres gennem lovgivning. Børn af forældre med psykisk sygdom har forskellige vilkår og forskellige behov. Vejledning og støtte skal derfor tilpasses det enkelte barn. Børnenes ret til hjælp skal sikres gennem lovgivning og de tilhørende vejledninger, så ingen børn tabes af systemet.

Vi var i kontakt med kommunen i 5 år uden der skete noget. Sidste år fik jeg en kontaktperson. Han er nu den vigtigste person i mit liv.

Dreng, 15 år

Hjemme hos min far er det hele fint og godt. Men hos min mor er der nogle problemer. Hun lider af psykiske sygdomme. Hun er også meget ensom, uden folk at tale med. […] Jeg vil rigtig gerne hjælpe, men jeg føler, jeg har svært ved det. Vi har heller ikke lyst til hjælp udefra, da det ville stresse helt vildt. Jeg ved ik, hvad jeg skal gøre, for jeg vil så gerne hjælpe min familie, men føler ingen vej ud af dette sorte hul.

Pige, 13 år

Jeg har altid haft det svært derhjemme, da både mine søskende og min mor har psykiske sygdomme, så jeg er ligesom altid blevet glemt derhjemme, og jeg har altid haft et stort ansvar derhjemme.

Pige, 16 år

Min mor er hele tiden stresset og kan ikke huske noget. Nu har min mor det svært, og jeg har igen skudt mine problemer til siden, fordi hvis jeg siger det, vil hun alligevel glemme det. Jeg har ingen at snakke med det om, fordi jeg føler ikke, at folk lytter til mig, eller at der faktisk er nogle, som jeg stoler på. Jeg har altid været alene med mine tanker, og nogle gange koger det bare over, og jeg bryder sammen. Jeg siger det ikke til nogen, fordi jeg er dårlig til at tage imod hjælp, selvom jeg gerne vil have den.

Pige, 15 år

Psykiatrifondens rådgivning

Her kan du få gratis rådgivning, uanset om du er barn, ung og eller voksen. Og uanset om du selv har psykisk sygdom eller er pårørende. Rådgivningen er gratis, anonym og fagligt funderet, og du kan både ringe, chatte eller skrive til os.
Læs mere

BørneTelefonen

Er du barn eller ung, og har du en forælder med psykisk sygdom? Så kan du altid kontakte BørneTelefonen. Her kan du tale, chatte eller sms’e med en voksen, du kan skrive et brev til brevkassen eller spørge andre børn til råds. På bornetelefonen.dk kan du også læse mere om at være barn i en familie, hvor en forælder har psykisk sygdom.
Læs mere